45 Trofeu de Vela Comte Godó

El Trofeu de Vela Comte Godo és una de les competicions nàutiques més prestigioses del calendari nacional, organitzada des de l’any 1974 pel Reial Club Nàutic de Barcelona amb el suport de la família Godó.
Més de 50 embarcacions i gairebé 500 regatistes competiran aquest any.

Regles:

 • Es regirà per:
  • Les regles de regata tal i com es defineixen en el Reglament de Regates a Vela de la SAILING WORLD 2017 – 2020 (RRV).
  • El Reglament Tècnic de Creuers de la RFEV en vigor
  • El Reglament del Sistema ORC i les Regles IMS de Mesura, Habitabilitat i Equip en vigor.
  • Les Regles de les Classes J-70 i J-80 en vigor.
  • Les Regles de Seguretat de l’WORLD SAILING Categoria 4ª 2017-2018
  • Classes Monotip: Les proves podran ser arbitrades d’acord amb l’apèndix Q estableixen les instruccions de regata o bé s’establirà un sistema d’observació del Jurat.
 • En cas de discrepància, prevaldran aquestes últimes i les seves eventuals modificacions

Publicitat:

D’acord amb la Reglamentació 20.4.1 de la WORLD SAILING, es podrà exigir als participants l’exhibició de publicitat amb el logotip del Patrocinador, d’acord amb el que estableix el Reglament Tècnic de Creuers de la RFEV. Si s’infringeix aquesta regla s’aplicarà la regla 20.9.2 de la Reglamentació de WS. Es recorda als participants l’obligació d’exhibir els adhesius de l’esdeveniment en el 20% davanter del casc en cada amura que seran proporcionades per l’Autoritat Organitzadora.

Inscripció:
Mínim 6 vaixells, si no són suficients s’inscriuran a la antecedent o precedent

CLASSE GPH Drets d’Inscripció Data límit Inscripció
ORC 0 <505 seg.milla 440€ Dissabte 19 (20:00h)
ORC 1 505-575 seg.milla 330€ Dissabte 19 (20:00h)
ORC 2 575-605 seg.milla 275€ Dissabte 19 (20:00h)
ORC 3 605-645 seg.milla 220€ Dissabte 19 (20:00h)
ORC 4 645-700 seg.milla 170€ Dissabte 19 (20:00h)
J-70 i J-80 Vaixells Monotip 170€ Dissabte 19 (20:00h)

Programa:

DATA HORA ACTE
Dijous 24 10:00-20:00 ·Registre de participants
·Lliurament Instruccions Regata
·Controls pes tripulacions J80
Divendres 25 14:30 · Prova/es ORC, J-70 i J-80
Dissabte 26 12:00 ·Prova/es ORC, J-70 i J-80
Diumenge 27 12:00
(Indicat en el TOA)
·Prova/es ORC, J-70 i J-80
·Lliurament de Premis
CLASSE Número Proves Programades
(Mínim Completar 1 prova)
ORC 7 Proves (Màxim 3 proves / dia)
J-70 i J-80 10 Proves (Màxim 4 proves / dia)

Inspecció, mesuraments i Inventari de Veles:

 • S’efectuaran controls de seguretat i de mesurament en qualsevol moment
 • Durant la regata no es podrà portar més veles de les indicades en el Reglament de Classe vigent
 • J-70 i J-80 Durant el pesatge de les tripulacions previst pel 24 de Maig, es procedirà al precinte del segon spinnaker, comprovació de segells i material de seguretat

Puntuació:

La puntuació total de cada vaixell serà la suma de les puntuacions obtingudes en cada prova descartant el seu pitjor puntuació quan s’hagin navegat i puntuat 4 o més proves (Classes ORC) i cada 6 proves (Classes Monotip)

Classificacions:

 • Classes ORC: Segons la regla 204 del RTC en vigor de la RFEV (una general ORC per a cadascuna de les classes que es formin)
 • J-70 i J-80: S’establiran sobre la posició en temps real presa per a cada vaixell

Trofeus:

 • Un vencedor absolut en cadascuna de les Classes que es formin
 • Un Trofeu “ClubSwan Award” a l’embarcació Swan millor classificada (el reglament que regula aquest trofeu es publicarà al TOA)
 • Es publicarà en el Taulell Oficial d’Avisos (TOA) el llistat complet dels Trofeus a repartir abans de l’inici de les proves.

Actes Socials / Lliurament de Premis:

 • Lliurament de Premis: Tindrà lloc un cop publicades les Classificacions Generals de les proves el diumenge 27 de maig de 2018
 • Actes Socials: Es publicaran al TOA

Seguretat:

 • Considerada de Categoria 4ª d’acord amb les Regles Especials per a Regates d’Alta Mar de la WORLD SAILING en vigor
 • Tots els vaixells hauran d’estar equipats amb una ràdio VHF amb el canal 16 i els canals oficials de comunicació de la regata que s’indicaran en les Instruccions de Regata.
 • Obligatori que tots els vaixells participants utilitzin el seu propi motor per navegar en les aigües del Port de Barcelona i respectin la normativa de navegació en aquest port
 • Serà responsabilitat de l’armador o representant de cada vaixell complir amb les normes legals previstes per a les embarcacions d’esbarjo.

Atraquis:

 • Es assignaran un lloc d’atracada reservat al RCNB entre el 19 de maig i 1 de juny de 2018. Els atracadors durant aquestes dates seran gratuïts i seran ocupats sota la responsabilitat de l’armador o patró de cada embarcació participant en la regata
 • La ENTITAT ORGANITZADORA podrà contemplar casos especials i es reserva el dret d’assignar a les embarcacions els llocs d’atracada per rigorós ordre d’inscripció, en funció de la seva mida i calat
 • Els vaixells hauran d’estar a flotació abans de les 11.00h del primer dia de competició i mentre duri la regata no podrà ser varada cap embarcació sense autorització escrita de l’Oficial de Regates
 • En cas d’urgent necessitat de varada, caldrà comunicar-se per ràdio, telèfon o d’una altra forma amb l’oficial de Regates i de no aconseguir-podrà sol·licitar l’autorització amb posterioritat.
Posted in General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*